pokyny ve formátu .doc | pokyny ve formátu .pdf

POKYNY

 

Pořadatelský orgán: Český svaz orientačního běhu, Východočeská oblast

Pořadatelský subjekt: OK Jilemnice

Datum a místo konání: Neděle 27.4.2008 Jilemnice-hřiště u Masarykovy městské nemocnice

Druh závodu: Sprint

Předpokládané časy vítězů: Dle soutěžního řádu Východočeské oblasti ČSOB

Časový limit: 60 minut

Ranking: Koeficient závodu 1,00

Systém ražení: SportIdent. Pod transparentem CÍL razí závodník cílovou kontrolu. Závodník je povinen vyčíst čip na shromaždišti co nejdříve po svém doběhu.

Informace: V centru závodu na informačních tabulích a na www stránkách závodu

 

Časový průběh závodu: Prezentace: 8.30 - 9.30 hodin v centru závodu

Start 00: 10.00 hodin ., cesta je značena modrobílými fáborky.

Kategorie HDR, P a veřejný závod nemají stanoven startovní čas a jejich start je libovolný v čase 000 - 120. Na „startovní čáře“ je umístěna startovací SI kontrola, kterou je závodník při startu do závodu povinen orazit.

Vydávání map v cíli: cca 12.00 hodin (bude vyhlášeno v centru rozhlasem)

Vyhlášení vítězů: Ve 13.15 hod. Diplom a věcné ceny obdrží první tři závodníci v žákovských kategoriích „C“. V ostatních kategoriích „A“ a „C“ budou vyhlášeni pouze vítězové závodu, kteří také obdrží diplom a věcné ceny.

Uzavření tratí a cíle: 13.00 hodin

 

Příjezd: Viz. plánek příjezdu na www.ok-jilemnice.cz

Parkování: Na parkovištích vyznačených v plánku příjezdu, prosíme dbejte pokynů pořadatele. Parkovné autobusy  á 50,- Kč, osobní auta á 10,- Kč.

Vzdálenosti: Parkoviště - centrum závodu: do 200 m

Centrum závodu - start: 200 m

Centrum závodu – cíl: 300 m, vyčítání čipů na prezentaci

Mapa: Špitál Jilemnice 1 : 4000 E = 2,5m, stav duben 2008, rozměr A4, autor David Hlaváč, není vodovzdorně upravena

Zvláštní mapové značky: x lampa , = sousoší, ¡ jiný objekt

Terén: Městský, historická část města, kostky, asfalt, městský park

Dodatečné přihlášky : na prezentaci pouze za VAKANTY za dvojnásobné startovné. Možnost zapůjčení čipu SI - 40,- Kč. V případě ztráty čipu SI bude pořadatel požadovat náhradu 700,- Kč.

 

Popisy kontrol: Pouze na mapě!

Startovní listiny: Zveřejněny na www stránkách závodu, v centru na informačních tabulích a na startu

Zakázané prostory: Centrum města Jilemnice a v okolí centra závodu vše mimo parkoviště a shromaždiště a dále v průběhu závodu je zakázáno překonávat objekty, které vyjadřují mapové značky 521.1 nepřekonatelná zeď, 524 nepřekonatelný plot nebo ohrada, 526.1 Budova, vstupovat je zakázáno do prostorů vymezených značkou 528.1 Oblast se zakázaným vstupem dle ISSOM 2007

 

Výsledky: Průběžně v centru závodu, po ukončení závodu na www stránkách závodu

WC: V centru závodu v bufetu, v budově Svazarmu – parkoviště autobusů, na startu WC vzhledem k minimální vzdálenosti od centra nebude.

Mytí: Bude připravena nádrž s vodou a umyvadly, zákaz používání mýdla a šampónu.

První pomoc: V prostoru cíle bude přítomen lékař.

Občerstvení: V cíli šťáva, na shromaždišti stánek pořadatelů OK Jilemnice a v bufetu „Dřevěný Grand“.

 

Protesty: Písemně s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu

 

Funkcionáři závodu:

 

Ředitel závodu:    Evžen MalýR2

Hlavní rozhodčí:   Martin Král R2

Stavitel tratí:       David Hlaváč R2

 

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Východočeské oblasti ČSOB

Úspěšný závod Vám přejí pořadatelé z OK Jilemnice.


pokyny ve formátu .doc | pokyny ve formátu .pdf